Oczekiwania Sunnen wobec wszystkich stron zaangażowanych w handel międzynarodowy

Do wszystkich partnerów dostawczych Sunnen - 

W ostatnich czasach znaczna liczba rządów gwałtownie zaostrzyła przepisy handlowe w celu ochrony swoich interesów i poprawy praw człowieka poprzez ograniczenie dostępnego finansowania i kontrolowanie wymiany zaawansowanych technologicznie towarów oraz broni.  Wraz z tymi nowymi przepisami rządy znacznie zwiększyły nadzór zarówno nad importem, jak i eksportem oraz nałożyły surowsze kary na osoby naruszające przepisy.

Sunnen Products Company zobowiązuje się do pełnego przestrzegania tych przepisów we wszystkich swoich lokalizacjach zakupów, produkcji, sprzedaży i dystrybucji w całym łańcuchu dostaw – od surowca do użytkownika końcowego.  Oczekujemy, że nasi partnerzy w sprzedaży: podmioty stowarzyszone Sunnen, dystrybutorzy, agenci, sprzedawcy, spedytorzy i partnerzy bankowi, będą przestrzegać obowiązujących przepisów.  

Kraje, firmy i osoby prywatne opracowały wyrafinowane kanały obchodzenia sankcji.  Naszym obowiązkiem jest wiedzieć, z kim mamy do czynienia, a także skąd pochodzą produkty i dokąd trafiają oraz w jaki sposób będą one wykorzystywane.  Musimy zadawać odpowiednie pytania, zapewniać właściwą kontrolę na listach podmiotów objętych ograniczeniami, uzyskiwać autoryzację w razie wątpliwości i dokumentować decyzje dotyczące ryzyka.  Co więcej, Sunnen oczekuje, że handel będzie prowadzony w uczciwy sposób.  Towary powinny być być dokładnie opisane i wycenione, wszystkie cła muszą być opłacone, a urzędnicy nie mogą być przekupywani w celu zabezpieczenia interesów.  Oczekujemy odpowiedniego poziomu przejrzystości w tych działaniach, aby chronić nas wszystkich.  

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące spełnienia tych wymagań lub potrzebujesz porady dotyczącej konkretnej transakcji, poinformuj o tym lokalną osobę kontaktową do spraw biznesu / lidera Sunnen.

Dziękujemy,

Sunnen Products Company